Zakład nasz jest firmą produkującą sprężyny precyzyjno-techniczne o średnicy drutu Ø 0,1 ÷ O 8,0 mm do zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Wyposażony jest w nowoczesne wieloczynnościowe maszyny do produkcji sprężyn.
Posiadamy urządzenia pomiarowo-kontrolne, wykonujemy ulepszenia cieplne, pokrycia galwaniczne i kulowanie w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej.
Technologia produkcji oparta jest na bazie normy ISO 9000.
Zapewniamy wysoką jakość i krótkie terminy realizacji.

Our plant is a company producing precision/technical springs of the wire diameter of from Ø 0,1 ÷ O 8,0 mm, for use in a variety of industry sectors. The plant is equipped witch modern, multi-purpose spring manufacturing machinery. We have controlling/metering instruments at our disposal as well. We perform heating improvements in a protective atmosphere, electroplated coatings and shot-blasting, in order to improve the fatigue life.
The production technology employed is based on the ISO 9000 standard.
High quality and fast order delivery guaranteed.