Krzysztof Kubiak
Wytwórnia Sprężyn Precyzyjno - Technicznych

ul. Białołęcka 296
03-253 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 614 - 09 - 00, 675 - 89 - 48
e-mail: biuro@wspt.waw.pl